باید مرا ببخشی بخاطر چیدن بالهایت ...
اگر این کارا نمیکردم بازهم به آسمان برمیگشتی ..
خودت میدانی که بی تو میمردم ..
خودم بالهایت میشوم ..
غصه نخور ..rrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:14 | نویسنده : ریحانه |
باید مرا ببخشی بخاطر چیدن بالهایت ...
اگر این کارا نمیکردم بازهم به آسمان برمیگشتی ..
خودت میدانی که بی تو میمردم ..
خودم بالهایت میشوم ..
غصه نخور ..rrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:13 | نویسنده : ریحانه |
رخت های دلتنگیم فرصتی برای خشک شدن ندارند.. 

 

باید شهر دلم را عوض کنم

خیلی وقت است اب و هوایش یک نواخت و بارانی شدهrrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:12 | نویسنده : ریحانه |
در را بست و با غرور گفت خدا حـــــافظ

 

ادم ها این روزها انقدر تنبل شده اند 

که مسئولیت خودشان را هم انجام نمیدهند 

و چه پر رو شده اند که به دوش خدا می اندازندrrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:12 | نویسنده : ریحانه |
من هنوزم از بازي كلاغ پر می ترسم! می ترسم بگویم تو، و تو آرام بگویی پر!تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:11 | نویسنده : ریحانه |
خیالم را ببخش 

 

ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمیکند rrrrr

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:10 | نویسنده : ریحانه |
میگن رقاص که باشی باید با هر اهنگی برقصی 

 

چه بد اهنگ هایی  میزند روزگار 

ومن می رقصمrrrrrr

 

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:9 | نویسنده : ریحانه |
گفتم خداحافظ

 

باورت نشد که انقدر راحتم

بهم گفتی حتما واست مهم نیستم که به این اسونی میگی برم

اما یادت نبود اون زمونا ازم قول گرفته بودی....

بهت قول داده بودم که همیشه باهات راحت باشم....

بودن نبودن هات بدجوري اذيتم ميكرد ببخشيد ...

Rrrrr 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:8 | نویسنده : ریحانه |
 خسته شدم 

 

خستـــــــــــــــــــــــــــه 

خسته از گرگم به هوای زندگی

از قایم باشکای مرگ 

Rrrrr 

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:7 | نویسنده : ریحانه |
تازه فهمیدم چرا دنبالم نمیامدی

 

ریگی در کفشانت بود که ازارت میداد

 Rrrrrتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:6 | نویسنده : ریحانه |
سم مار را پاد زهر از بین میــــــــــــــبرد

 

امامن مدت هاست ب دنبال پاد زهر نبودنت ميگردم

Rrrrr 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:5 | نویسنده : ریحانه |
خسته ام 

 

از مرگ ارامش

از فریاد بی صدا

از درد بی پـایـان

از غم تنهایــــــــی

از چشم های بارانی

کــــــمـــــــــــــــــــــــکrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:4 | نویسنده : ریحانه |
دلم تنگ شده..برای اون وقتای که تو اغوشت گریه میکردم

واسه اون شبایی که پیشت میخوابیدم و دستامو میگرفتی

واسه حرفایی که به هم میزدیم و کارایی که میکردیم

واسه چشم انتظاریی که شب ها داشتم

واسه گل های رز ابی که هر شب برام میاوردی...

نمیدونم این دفعه دیر کردیيا ديگه نمياي

 چشمام منتظرن ...

اما نه فقط منتظر تو منتظر تو و یه شاخه گل ابی...

 rrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:4 | نویسنده : ریحانه |
مثل پرنده در دلم پرواز میکردی

 

نمیدانم میگفتن که اسیر در قلبمی

رهایت کردم که ازاد شوی ...

اما نمیدانستم که تو هم میتوانی مرا با ازادیت اسیر کنی....rrrrrr

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:1 | نویسنده : ریحانه |
کجایی گلم؟؟؟

 

چرا برنگشتی پیشم؟؟

یادت رفته؟؟

که میگفتی هر رفتی بر گشتی داره؟

حالا تو خیلی وقته که رفتی و بر نگشتی...

Rrrrrrr 

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:0 | نویسنده : ریحانه |
قلبم را زندانی کرد

 

اما نمیدانم قلبش را در انفرادی بگذارم یا ....؟؟؟

میترسم در انفرادی قلبم انقدر شلوغی کند که مجبور شوم به ابد محکومش کنم..rrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:59 | نویسنده : ریحانه |
کمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک

 

مرا از چاه بیرون اورید

سخت است این بو را استشمام کردن

دارم خفه میشوم از این بوی سر در گمی...rrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:58 | نویسنده : ریحانه |
از قدیم میگن واسه یکی بمیر که واست تب کنه....

 

اما اون که واست میمیره طاقته دیدن تب تو رو نداره.....

Rrrrrrr 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:58 | نویسنده : ریحانه |
تحمل کردن قشنگه
اگه قرار باشه یه روزی به تو برسم
انتظار آسونه
اگر قرار باشه دوباره تو رو ببینم
زندگی شیرینه
اگه قرار باشه دستاتو تو دستام بگیرم
مشکلات حل میشه
اگه قرار باشه روزی به پات بمیرم
اشکهام به لبخند تبدیل میشه
اگه یه بار ببوسمت
و لبخندهام دوباره به اشک
فقط اگه ببینم خیال رفتن داری
اما بدون دوستت دارم
از پشت این همه فاصله
از پشت این همه حرف
دوستت دارم تا بی نهایت عشقم

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:57 | نویسنده : ریحانه |
خوش به حال اسمان 

 

هر روز خورشید به دیدنش میرود برای وداع با ماه

هر شب ماه میاید به دیدنش برای وداع با خورشید

اری ماه برای خورشید خورشید برای ماه 

اما...

در قلب اسمان.....rrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:56 | نویسنده : ریحانه |
ماه چشمانش را بست و خورشید سلام داد...روزی جدید اغاز شد 

گل ها مثل همیشه سرشان را بالا اوردند

اما ....

هر روز یکی از گل ها با جهان وداع میگفت

لحظه ی غمگینیست اخر دنیاســـــت

هیچ گلی نیست ...زیبایی نیســـت

اری خدارا شاکرم که تا وقتی بودم برایم گل میفرستاد

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:55 | نویسنده : ریحانه |
ميخوام امشب بشينم و بزنم به سلامتي 
به سلامتي بابام كه نذاشت يك شبم سرمو گشنه رو بالشت بذارم .......به سلامتي مامانم كه نذاشت يك شبم با چشماي گريون پلك رو هم بذارم .......به سلامتي داداش كوچولوم كه تو اوج دعوام نذاشت نگاه هرزه دنبالم بيفته و لبخند از رو لبام پاك بشه ......به سلامتي خودم كه تو اوج غمم تنها اغوش باز واسم عكس مادر بزرگ بود و  تنها اميدم خدا .....به سلامتي دوستام كه هيچ وقت تو خوشيام تنهام نذاشتن نه كه غممو نخوان ها نه... نميذاشتن كه غم داشته باشم ... به سلامتي دشمنام كه خنجرشو از پشت گذاشت و از جلو ضربه زد ......
به سلامتي اشناهام كه جلوم ميخندنو پشت سرم قه قه ......به سلامتي همسايمون كه هر وقت داد زدم گفت حق داره و هر وقت خنديم گفت بد كاره .......به سلامتي پولدارا كه غمشون محبته و به سلامتي فقيرا كه غمشون پوله.....به سلامتي ما معموليا كه نه ارزوي پول داريم نه كمبود محبت ....به سلامتي معتادا كه تو خونه نميموننو ابرو زن و بچشونو ببرن كنار جوب ميشينن و به سياهي دلشون پوزخند ميزنن.....
به سلامتي دزدامون كه تو خونه بيكار نميشيننو تن فروشي ناموسشونو ببينن .....به سلامتي سوپور محله كه قشنگ تر از پاييز فصلي نيست ولي واسه اون ترس فردا ريسك نيس......به سلامتي جام مشروب كه بعدش بهم فهموند ذندگي پشم بود.....به سلامتي كلاغاي دورم كه سفيدي اسمونو به  ميكشن به رخم.....به سلامتي روباهاي پشتم كه وفاي سگو تو روم كشتن..... به سلامتي ستاره كه تنها كسيه كه بهش اجازه دادم بهم چشمك بزنه..... به سلامتي افتاب كه تنها كسي بود كه از نوازشش نترسيدم ......به سلامتي مهتاب كه بهم نشون داد كه تو اوج تاريكي هم ميتوني روشنترين باوشي ......به سلامتيه ديوار كه تنها كسيه كه سرمو با اطمينان بهش تكيه ميدم .....به سلامتي چراغ اتاقم كه هميشه خوابه .....به سلامتي تلوزيون كه ديدم توش از خودم بدترام هستن.....به سلامتي فاحشه كه ذهنش هنوز باكرست....به سلامتي شمع كه باهام سوخت.... به سلامتي كام قليون كه فهميد چي كشيدم،من از توو......به سلامتي خاطره هام كه منو نذاشت تنهام .....به سلامتي قلبم كه بي صدا شكست.....
به سلامتي دستام كه دست خيليارو گرفت اشك خيليارو پاك كرد صورت خيليارو لمس كرد نوازشگر سر خيليا بود اما همه به احترامش وايستدنو دستاشونو تكون دادن......به سلامتي پاهام كه تو هيچ جاده بن بستي قدم نذاشتن.... به سلامتي خانوادم كه گرماشونو هيچ طوفاني نميتونه از بين ببره....به سلامتي داييم كه با ي جفت شلنگ بهم گفت پلنگ .....به سلامتي خالم كه با كود فرهنگ بهم گفت دختره  لنگ .....به سلامتي روي سگم كه نذاشت هر گربه صفتي نزديكم بشه...... به سلامتي دوريا و دوستيا ......به سلامتي  شادي هام كه فهميدم مستم ولي پست نه ......به سلامتي خدا كه تو داغترين لحظه هام سايشو از سرم كم نكرد..... به سلامتي امام حسين كه فريادمو بي دريغ شنيد .....به سلامتي امام رضا كه هر چيو بد داد زود گرفت..... به سلامتي فاطمه كه به لقب اسمم حاكمه....به سلامتي دريا كه كشت منو تو فردا ....به سلامتي جنگل كه اروم تر از وجودمه .....به سلامتي منه مست كه هميشه حواسم به همه هستrrrrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:7 | نویسنده : ریحانه |
دل تنگي غريب نيست 
حتي وقتي بودي هم مرا تنها نميگذاشت 
وفاي بودن را كاش از او ياد ميگرفتي 
اغوشش تنها نقطه ي تفاوتتان است 
عجب سرد است هواي غربتشrrrrrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | 21:34 | نویسنده : ریحانه |
دلم كه تنگ ميشود نگاه ميكنم...

گذشته رنگي را كه زير اسمان ابي بر روي چمن زار سبز ....

دست در دست هم ... لبخند هاي شيرينت... گريه هاي غمگينم... ترس از دوري فردا... نزديك شدن به اينده تنها...

واي كه نميداني چه لذت بخش است گردو غبار اين خاطرات بر روي طاقچه دلم ....rrrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | 21:33 | نویسنده : ریحانه |
امشب خيلي ها با هم خنديدن    خيلي ها بهترينا رو پوشيدن    خيلي ها ميزنن به سلامتي هم     خيلي ها اشك شوق ريختن
خيلي ها غافلگير شدن      خيلي ها به هم كادوهاي قشنگ دادن       خيلي ها باهم بهترين رستورانا بودن      خيلي ها به ارزوهاشون رسيدن      Nخيلي ها دست تو دست هم      خيلي ها لب رو لب    خيلي هام ....
اما من امشب به ياد گذشته هام رو تخت خواب خاطره ها تو اغوش دردام زدم به سلامتي غم هام
من تو فكر بوي دستات وقتي كه با يه خرس گنده و پوشالاي رنگي اومدي و رنگ زندگيمو عوض كردي
تو فكر شام دو نفره اي كه وسط باغ با اتيش عشقمون كباب ميكرديم
تو فكر رسيدن ارزويي كه سهم ديگري بود.       و فكر دستاي كه قفل زندگيم بود
تو فكر لبايي كه مرحم پيشونيم بود         و فكر تخت خوابي كه ازش به جاي صداي فنر صداي قهقه بلند ميشد
تو فكر لباساي كه ميپوشوندمتو همشون به جاي خط اتو رد دندون و ماتيك ها كبود داشت
تو فكر بهترين. حظات گذشتم بودم كه يهو تلخي شكلات اون شب گلومو زد  و ابر اسمون چشام مثل شمع هايي كه او ذوب ميشدن از رو گونه هام سر ميخوردن.شايد اين تجربه بهترين سورپرايز زندگيم بود rrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | 9:9 | نویسنده : ریحانه |
عادت كردم به كسي عادت نكنم 

گذشته هايم تنهايي شيرين ترند....rrrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | 9:0 | نویسنده : ریحانه |
دوستيمون صميمي تر از اين حرفاس ... گذشتمون دارن تو يك جاده قدم بر ميدارن...

شايد نتونم وارد حريم خاطراتت بشم ولي تسكين غم هاي فردات كه ميشم ..

. شايد اون روز كه تو غصه غرق شدم نبودي كه نجاتم بدي ولي به لطف اون روزا قواص ماهري شدم ... شايد جاي خاليه كسيو نتونم واست پر كنم اما ميتونم جاي بيشتريو تو قلبت تسخير كنم ...

شايد خيلي مثل هم نباشيم ولي خيلي نقاط مشترك داريم ..

.مثل موهامون شايد هم رنگ  نباشه اما به يه اندازه ميريزه...

مثل خنده هامون شايد هم صدا نباشه اما بلنديش واسه پنهون كردن غم هامونه ....

مثل چشامون شايد هميشه يكيش بسته باوشه اما واسه گرفتن راه اشكامونه....

مثل ويكتورهامون شايد نشوني پيروزي باوشه اما در مقابل شكست قلب هامون...

شايد هارموني دردامون تيره تر از كبودي رنگ دلمون باوشه اما ما قويتر از سياهي رنگ دلامونيم ...

.#دلنوشته#خودم#واسه#بهترين#دوستم#rrrrrrrrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | 8:55 | نویسنده : ریحانه |
شايد تنها باوشم
شايد اقا بالاسر ندارم 
شايد كسي نباشه كه واسم غيرتي شه
شايد كسي نباشه كه روم حساس باوشه
شايد كسي هم قدمم نباشه
شايد كسي نباشه كه تو اوج سرما كتشو بهم بده 
شايد شبا قبل خواب واسم مسيج شب بخير نياد 
شايد تو خيايون كسي نباشه كه دستمو محكم يگيره 
ولي نبودش تو زندگيم  بي كسم نميكنه  
همين كه سايه پدرم بالاي سرم هست به همه اين عشقاي يك روزه ارزش داره 
من اين سايه رو تو گرمترين روز سال هم  با كولر ماشين يه پسرنر صفت  عوض نميكنم 
همين كه بتونم تو اغوشش امن ترين لحظاتمو احساس كنم به تمام عشق هاي چند روزه ارزش داره 
همين كه ميتونه وسط گريه هام بخندونمو با هيچي عوض نميكنم
همين كه از روز اولي كه چشام به دنيا باز شد چشاش هم قدم راهم بود واسم به دنياها ميرزه 
همين كه تو اوج زمستون وقتي زمين ميخوردم ميگفت زورم به مورچه هام نميرسه و دستامو ميگرفت به لبخند عاشقانه خيليا ميرزيد 
همين كه تو اوج خشونت و دعوا نميذاشت بدون شام سرمو رو بالشت بذارم به همه ي صداي فنراي تخت  شبونه ميرزيد 
همين كه دارو ندارش تو اوج غم و خوشي مال من بود به صدتا كيف پول ميرزه 
خدايا شكرتrrrrrrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | 20:43 | نویسنده : ریحانه |
من اگه پلنگ بودم لنگ نبودم 
من اگه لنگ بودم ننگ نبودم 
من اگه ننگ بودم زن نبودم 
من اگه زن بودم مست نبودم
من اگه مست بودم پست نبودم 
من اگه پست بودم سنگ نبودم 
من اگر سنگ بودم سگ نبودم rrrrrrrrrr 

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | 20:23 | نویسنده : ریحانه |
خيليا زندگيشون تلخ شده 
تلخ تر از بوي قهوه اسپرسوي توي كابينتشون
عطر تلخ بعضيا مثل بوي همون قهوه هاي توي عطر فروشياست
بايد هواستو جمع كني بوي تلخ زندگي بعضيا رنگ زندگيتو عوض نكنه ..... rrrrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | 20:21 | نویسنده : ریحانه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.