X
تبلیغات
عشق

قرارمان فصل انگور....

شراب که شدم...

تو جام بیار....

من جان...

جامت را پر از جانم کن....

هراسی نیست...

فقط تو خوش باش همین مرا کافیستتاريخ : یکشنبه 1392/12/18 | 13:5 | نویسنده : ریحانه |
یه اتاقی باشه گرمه گرم..روشنه روشن.. تو باشی..منم باشم.. کف اتاق سنگ باشه..سنگ سفید.. من تو رو بغلت کنم که نترسی..که سردت نشه..که نلرزی.. من تکیه دادم به دیوار..پاهامم دراز کردم.. تو اومدی نشستی جلوم..بهم تکیه دادی.. با پاهام محکم تو رو گرفتم..دو تا دستمم دورت حلقه کردم.. بهت می گم چشماتو می بندی؟ میگی اره بعد چشماتو می بندی ... بهت می گم برام یه قصه می گی؟ تو گوشم؟ می گی اره..بعد شروع می کنی اروم اروم تو گوشم قصه گفتن.. یه عالمه قصه طولانی و بلند که هیچ وقت تموم نمی شن.. می دونی؟ می خوام رگ بزنم..رگ خودمو..مچ دست چپمو..یه حرکت سریع.. یه ضربه عمیق..بلدی که؟ ولی تو که نمی دونی می خوام رگمو بزنم..تو چشماتو بستی..نمی بینی.. من تیغو از جیبم در میارم..نمی بینی که..سریع می برم..نمی فهمی.. خون فواره می زنه..رو سنگای سفید..نمی فهمی که..دستم می سوزه .. لبمو گاز می گیرم که نگم اااخ..که چشماتو باز نکنی..که منو نبینی..که نفهمی.. تو هنوز داری قصه می گی..چه قشنگه..نه؟..دستمو می ذارم رو زانوم..خون میاد از دستم..میریزه.. رو زانوم..از زانوم میریزه رو سنگا..قشنگه مسیر حرکتش..نه؟ حیف که چشمات بسته است و نمی تونی ببینی.. تو ، تو بغل منی..می بینی که سرد شدم..محکم تر میچسبی بهم    تو ، تو بغل منی..می بینی که سرد شدم..محکم تر میچسبی بهم که گرم بشی.. می بینی نا منظم نفس می کشم..تو دلت میگی آخی دوباره نفسش گرفت.. می بینی هر چی محکم تر بغلم می کنی سرد تر میشم.. می بینی دیگه نفس نمی کشم.. چشماتو باز میکنی می بینی من مردم.. می دونی؟ من می ترسیدم خودمو بکشم.. از سرد شدن ..از تنهایی مردن.. از تنها شدنت..میترسیدم.. وقتی تو بغلم بودی دیگه نترسیدم.. مردن خوب بود..ارومه اروم... گریه نکن دیگه..من که دیگه نیستم.. که وقتی اشکتو میبینم چشماتو بوس کنم.. بگم خوشگل شدیاااا.. دستاتو بگیرم و دست رو موهات بکشم که همون جوری وسط گریه هات بخندی.. گریه نکن دیگه خب؟ دلم می شکنه.. دل روح نازکه.. نشکونش..خب؟ قول دادیا...تاريخ : یکشنبه 1392/12/18 | 13:4 | نویسنده : ریحانه |
گذشته" راکه بیادمی اورم.... از "حال"میروم...تاريخ : یکشنبه 1392/12/18 | 13:1 | نویسنده : ریحانه |
برایم مث بهار میمانی، آمدنت راهمیشه تحویل میگیرم... "تاريخ : یکشنبه 1392/12/18 | 13:0 | نویسنده : ریحانه |

اینجا هیچ قرصی

آرام بخش نیست

مگر

قرص روی ماهت..تاريخ : یکشنبه 1392/12/18 | 13:0 | نویسنده : ریحانه |
گاهی دلم میخواد یکی ازم اجازه بخواد که بیاد تو تنهاییم 

و من اجازه ندم و اون بی تفاوت به مخالفتم بیاد تو و آروم بغلم کنه

        و بگه مگه من مردم که تنها بمونی.................................تاريخ : یکشنبه 1392/12/18 | 12:59 | نویسنده : ریحانه |
راه که میروی عقب میمانم! نه برای اینکه نخواهم باتو هم قدم باشم، 

میخاهم پا، جای پایت بگذارم ومواظبت باشم، میخاهم ردپایت راهیچ خیابونی درآغوش نکشد.. توفقط برای منیتاريخ : یکشنبه 1392/12/18 | 12:54 | نویسنده : ریحانه |
دِلَم
یِک جایِ دِنج میخواهَد
آرام و بیتَنِش
جایی باشَد غیر اَز اِین کُنج تَنهایی
تا آدَم گاهی آنجا آرام بگیرد
مَثَلا :"اغوش تو"


تاريخ : یکشنبه 1392/12/18 | 12:53 | نویسنده : ریحانه |
قلــــــب لعنتی ســـلام....لطفــا خفه شـــو و دیگه توی هیچ کاریا دخالــت نــــکن !اصلا به من چه که تو کی یا چی رو دوست داری......اگر هــم خـــسته شـدی اجبــــاری نیسـت به کــار کردنــــت !به جهــنـم دیـگـه کــار نــکن.........!تو هــم میتونی بـری پیش همون که دوستش داری ....خـسـته شــدم ازت میـفـهـمی خسـته شــدم.....تو کــه نمیتونی قلب کسی رو بشکنی .....تو کــه نمیتونی دروغ بگی ......تو کــه نمیتونی خیانت کنی؛ تو کــه نمیتونی ثابت کنی که خوبی.....تو به چه درد من میخوری .......دیگه حالم ازت بهم میخوره......توی سینم گندیدی بدبخت ........هه...بیچاره تو فقط بلدی خون پـمپاژ کنی....!!!!!!برای خـودم متاسفم بخاطر داشتن همچـین قلبی...استعفا بده لعنتی! تاريخ : یکشنبه 1392/06/24 | 17:38 | نویسنده : ریحانه |

شــــــــک نکــــن ...!

" آینــــده ای " خواهـــم ساخت که ," گذشتــــه ام " جلویــــش زانـُــــــو بزنــــد ...!

قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بســــوزانم ...!

برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود

 ,آنـــقـــدر خوشبـــخت می کنــــم کـــــه ,به هـــر روزی که جــای " او " نیـستـی به خودت " لعنـــت "بفـــرستـی...!  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:44 | نویسنده : ریحانه |

                              دست خودت نیست

،زن که باشی گاهی رهایش میکنی

 وپشت سرش آب میریزی و... 

قناعت میکنی به رویای حضورش 

به امید اینکه او خوشبخت باشد

دست خودت نیست زن که باشی 

همه دیوانگی های عالم را بلدی...   تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:43 | نویسنده : ریحانه |

اینکه یواشکی دلتنگش بشی

خیلـــــــــــــــی

بهتر از اینه بهش بگی و جوابی نگیری  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:42 | نویسنده : ریحانه |

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است

مثل همین باران بی سوال که هی می بارد…

که هی آرام و شمرده شمرده از چشمانم می بارد!!  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:42 | نویسنده : ریحانه |

ارزانتر از انچه که فکرش را میکردی 

بودی ولی برای من گران تمام شد  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:42 | نویسنده : ریحانه |

ارزانتر از انچه که فکرش را میکردی 

بودی ولی برای من گران تمام شد  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:41 | نویسنده : ریحانه |

دوریِ مان برای تو نمی دانم چگونه می گذرد ... 

اما برای من .... ! انگار بر گلویم خنجر گذاشته اند و نمی‌بُرند ...  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:40 | نویسنده : ریحانه |

جزر و مد های زیادی آمده اند و رفته اند

مـــــــوج در مـــــــوج

امـــــــــا نمی دانم چراهنوز هم بر تن خیس ســــاحلن

ام تــــــــــو را می بینمـــــــ ...!  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:40 | نویسنده : ریحانه |

پیشانی ام ...چسبیدن به سینــه ات را میخواهد..

و چشم هایم خیس کردن پیراهنت را...

عجب بغض پرتوقعی دارم... مــن امروز ..  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:40 | نویسنده : ریحانه |

ﺑَﺮﮔَﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻋِﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﻗَﺪﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺳَﺮﮐِﺸﯿﺪﻥ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ

ﺳَﺮﺩﻩ .....

ﭼﺎﯾﯿﻪ ﻫﻤﻮﻧﻪ ....

ﺍﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺩَﻫﻦ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻩ  

مخاطب خااااص 
تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:38 | نویسنده : ریحانه |

ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍ ﮐﻦ..

ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻗﻬﺮ ﮐﻦ..

ﺣﺮﺻﻤﻮﺩﺭﺑﯿﺎﺭ...

ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ.....

ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺷﮑﻤﻮﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ...

ﺍﻣﺎﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮﯼ...

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:38 | نویسنده : ریحانه |
گفتی دهنم بوی شیر میدهد و رفتی 

حالا به افتخارت دهنم بوی سیگار و مشروب میدهد لعنتیم ..... برمیگردی!!!تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:37 | نویسنده : ریحانه |

گاهی چقدر هوس میکنم که روحمو بکنم، بندازم تو تشت 

؛حسابی با پودر و صابون چنگش بزنم !

بعد بندازمش رو بند …تا باد قلقلکش بده و افتاب نوازشش کنه !!!  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:36 | نویسنده : ریحانه |

معنی کلمه בافـ را میـבانیـב؟!

المانی:بنـב کفش

انگلیسی:سبزی های فاسـב جنگلــی

تایلنـב:محله ی زטּ های خراب

اروپا:زטּ های خراب

پس عَیـــْزَم افتخار نکـטּ اگه בافـ صدات زבטּ یا عکستو تو پیج בافـ گذاشتـטּ...  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:35 | نویسنده : ریحانه |
هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی

، به این فکر نکن که اون چه قدر احمق بوده!

به این فکر کن که چه قدر بهت اعتماد داشته و تو چه قدر پست و بی وجدان بودی، که از این اعتماد سوء استفاده کرده  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:34 | نویسنده : ریحانه |

دلم میخواد فریاد بزنم بگم :

 من مترسک خاطرات تو نیستم ...

درست مثل دیوانه ای که اصرار دارد بگوید : من دیوانه نیستم !

راستی ! گفته بودم ؟ “من دیوانه نیستم”  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:33 | نویسنده : ریحانه |

کوتاه مینویسم دوستت دارم . . .

 .اما از دوست داشتنت کوتاه نمی آیم . . .  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:32 | نویسنده : ریحانه |

ﮔﻔﺘﻢ : ﻋﺸﻖ

ﮔﻔﺘﯽ : ﺳﮑﺲ

ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﺧﺘﺮﻡ

ﮔﻔﺘﯽ : ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

ﮐﺸﯿﺪﻣﺖ ﺳﺨﺖ ، ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ ،

ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﮑﺎﺭﺗﻢ

ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺋﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺷﺪﯼ ﻣﺮﺩ

ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺷﺪﻡ ﻓﺎﺣﺸﻪ ؟؟؟  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:32 | نویسنده : ریحانه |

بیخیال است ...

کسی که تمام خیال من است!  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:31 | نویسنده : ریحانه |

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻫﻮﺍ .....

ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ ..

ﻫﻮﺍﯼ ﺍﻭ .

ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﻮﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﺍرد !!!!!.  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:30 | نویسنده : ریحانه |

خدایا یک مرگ بدهکارم و هزار آرزو طلبکار. . .

خسته ام. . .

یاطلبم را بده یا طلبت را بگیر....!!!  تاريخ : شنبه 1392/06/23 | 17:29 | نویسنده : ریحانه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.