خدارو شكر كه هر وقتي به نبود خانوادم فكر كردم جز اشك چيزي حاصل نشد .....

به سلامتي بابام كه يعني دنيام.... به سلامتي مامانم كه هست رفيق لحظه هاي عمرم....

به سلامتي داداشم كه هيچيو بدون اون نخواستم ....

به سلامتي خانواده گرمم كه هيچ طوفاني سردش نكرد...rrrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | 12:30 | نویسنده : ریحانه |
داداش يعني غول مرحله اخر خاستگار .... داداش يعني هركول كاراي سخت...

. داداش يعني بتمن روياها.... داداش يعني غيرت زورو ....

داداش يعني بت واس پرستش ....

يعني اگه نباشه ميخوام دنيا نباشه .... (((دلنوشته واسه بهترين داداش و اميد زندگيم))) rrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | 12:28 | نویسنده : ریحانه |
شب تا صبح و بيدارمو 

صبح تا شبو ميخوابم 

تا ديگه كسي نبينمو نگيره ازم ايرادrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | 12:25 | نویسنده : ریحانه |
شبام شكلاتيو تلخن 

اما ميخورمو ميبرم لذت rrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | 12:23 | نویسنده : ریحانه |
زندگيم تلخ شده مثه سگي

پاچه ميگيرم عينهو سگي كه ميبينه و ميره جلو بدون هيچ شكي 

ميترسم بپرمو بيفتم رو ننگي كه زدي به اين زندگي سميم 

تا نگرفتم پاچتو عينهو يگه بيخيال من شو و بكن كنه rrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | 12:22 | نویسنده : ریحانه |
رضا را بس به اسمش كود ارامش ..

.مرا بس از حسين است كه بر تربت او كوبم سر بدون گردش....

الله چنين است وقت غم چنان اغوشي دارد كه نفهممو نفهمي چ هياهويي ميان غم  و دردها به دور گردش ارام ان ارامش سهمگين ب پا ميكند rrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | 12:19 | نویسنده : ریحانه |
بعضي دوستا هستن از سگ پست ترن

بعضي خاطره ها هستن از سم تلخ ترن

بعضي لحظات از گذشته سردترن  

بعضي لبخندا از گريه غمگين ترن

بعضي ادما از سگ پست ترن

اين جور ادمارو ميتوني هم بازي كلاغ پرت كنيو بگي :  لاشييييييي !!!! پرrrrrrrrrrr 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | 12:17 | نویسنده : ریحانه |
يا امام رضا دلم بد جور گرفته 
به اسم خودت به بزرگي خودت قسمت ميدم 
نگاتو از روم برنداري 
يا امام رضا هرچي خواستم دادي 
خوباشو دير دادي دير گرفتي
بداشو زود دادي زود گرفتي 
ناسپاسي نميكنم ولي من ١٧ سالمه گنجايش اين همه دردو ندارم لبريز شدم از حالت تهوع هايي كه هر لحظه به وجودم دست ميده 
ميترسم از ثانيه هايي كه ببرم و سر برم 
يا ضامن اهو تنها اميد نا اميديم تويي نااميدم نكن
اسلام عليك يا ضامن اهو .... Rrrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | 12:15 | نویسنده : ریحانه |
لامصب يادت ولم نميكنه 
خاطراتت مثل خوره داره روحمو ميخوره 
يادته وقتي حلقرو كردي تو دستم تو چشام چ اشكي جمع شد 
يادته عكاس اون شب تو نگام چه شوري ميچيد 
يادته لباس قشنكه رو سينت چه مشتي كوبيد 
يادته خود زنيي تو خيابوووون نگاه چند نفرو درگير ما كرد
يادته دستت رو فرمووون لب تو در گير من بود 
يادته نفر اول تو زمستون من بودم وسط اون ميدووون بستنيو ميگم ميرسيديم خونه و مينداختيش تو ايوون 
يادته اون پليسه بود دور ميدووون ميداد گير به هر دوتامووون زديم با حلقه هامون تو دهنشووو خنديديم بهش از دووووور 
يادته شب چلمووون اولين روز بود واسه دعوامووون
يادته چ سخت ميگذشت اون لحظه هايي كه تو بودي بغل اون 
يادته شب مستيات شاديش با اون بودو غم هاش ماله هردومون 
يادته گريه هاي ابر بهار كه ميكشيد فرياد تنگ غروب 
يادمه واسه تو خوب من از خدا همينو خواستم حالا كه نيستي عزيزم ولي اون روزا چه بد بود rrrrrrrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | 12:11 | نویسنده : ریحانه |
باید مرا ببخشی بخاطر چیدن بالهایت ...
اگر این کارا نمیکردم بازهم به آسمان برمیگشتی ..
خودت میدانی که بی تو میمردم ..
خودم بالهایت میشوم ..
غصه نخور ..rrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:14 | نویسنده : ریحانه |
باید مرا ببخشی بخاطر چیدن بالهایت ...
اگر این کارا نمیکردم بازهم به آسمان برمیگشتی ..
خودت میدانی که بی تو میمردم ..
خودم بالهایت میشوم ..
غصه نخور ..rrrrr

موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:13 | نویسنده : ریحانه |
رخت های دلتنگیم فرصتی برای خشک شدن ندارند.. 

 

باید شهر دلم را عوض کنم

خیلی وقت است اب و هوایش یک نواخت و بارانی شدهrrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:12 | نویسنده : ریحانه |
در را بست و با غرور گفت خدا حـــــافظ

 

ادم ها این روزها انقدر تنبل شده اند 

که مسئولیت خودشان را هم انجام نمیدهند 

و چه پر رو شده اند که به دوش خدا می اندازندrrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:12 | نویسنده : ریحانه |
من هنوزم از بازي كلاغ پر می ترسم! می ترسم بگویم تو، و تو آرام بگویی پر!تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:11 | نویسنده : ریحانه |
خیالم را ببخش 

 

ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمیکند rrrrr

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:10 | نویسنده : ریحانه |
میگن رقاص که باشی باید با هر اهنگی برقصی 

 

چه بد اهنگ هایی  میزند روزگار 

ومن می رقصمrrrrrr

 

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:9 | نویسنده : ریحانه |
گفتم خداحافظ

 

باورت نشد که انقدر راحتم

بهم گفتی حتما واست مهم نیستم که به این اسونی میگی برم

اما یادت نبود اون زمونا ازم قول گرفته بودی....

بهت قول داده بودم که همیشه باهات راحت باشم....

بودن نبودن هات بدجوري اذيتم ميكرد ببخشيد ...

Rrrrr 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:8 | نویسنده : ریحانه |
 خسته شدم 

 

خستـــــــــــــــــــــــــــه 

خسته از گرگم به هوای زندگی

از قایم باشکای مرگ 

Rrrrr 

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:7 | نویسنده : ریحانه |
تازه فهمیدم چرا دنبالم نمیامدی

 

ریگی در کفشانت بود که ازارت میداد

 Rrrrrتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:6 | نویسنده : ریحانه |
سم مار را پاد زهر از بین میــــــــــــــبرد

 

امامن مدت هاست ب دنبال پاد زهر نبودنت ميگردم

Rrrrr 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:5 | نویسنده : ریحانه |
خسته ام 

 

از مرگ ارامش

از فریاد بی صدا

از درد بی پـایـان

از غم تنهایــــــــی

از چشم های بارانی

کــــــمـــــــــــــــــــــــکrrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:4 | نویسنده : ریحانه |
دلم تنگ شده..برای اون وقتای که تو اغوشت گریه میکردم

واسه اون شبایی که پیشت میخوابیدم و دستامو میگرفتی

واسه حرفایی که به هم میزدیم و کارایی که میکردیم

واسه چشم انتظاریی که شب ها داشتم

واسه گل های رز ابی که هر شب برام میاوردی...

نمیدونم این دفعه دیر کردیيا ديگه نمياي

 چشمام منتظرن ...

اما نه فقط منتظر تو منتظر تو و یه شاخه گل ابی...

 rrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:4 | نویسنده : ریحانه |
مثل پرنده در دلم پرواز میکردی

 

نمیدانم میگفتن که اسیر در قلبمی

رهایت کردم که ازاد شوی ...

اما نمیدانستم که تو هم میتوانی مرا با ازادیت اسیر کنی....rrrrrr

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:1 | نویسنده : ریحانه |
کجایی گلم؟؟؟

 

چرا برنگشتی پیشم؟؟

یادت رفته؟؟

که میگفتی هر رفتی بر گشتی داره؟

حالا تو خیلی وقته که رفتی و بر نگشتی...

Rrrrrrr 

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 9:0 | نویسنده : ریحانه |
قلبم را زندانی کرد

 

اما نمیدانم قلبش را در انفرادی بگذارم یا ....؟؟؟

میترسم در انفرادی قلبم انقدر شلوغی کند که مجبور شوم به ابد محکومش کنم..rrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:59 | نویسنده : ریحانه |
کمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک

 

مرا از چاه بیرون اورید

سخت است این بو را استشمام کردن

دارم خفه میشوم از این بوی سر در گمی...rrrrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:58 | نویسنده : ریحانه |
از قدیم میگن واسه یکی بمیر که واست تب کنه....

 

اما اون که واست میمیره طاقته دیدن تب تو رو نداره.....

Rrrrrrr 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:58 | نویسنده : ریحانه |
تحمل کردن قشنگه
اگه قرار باشه یه روزی به تو برسم
انتظار آسونه
اگر قرار باشه دوباره تو رو ببینم
زندگی شیرینه
اگه قرار باشه دستاتو تو دستام بگیرم
مشکلات حل میشه
اگه قرار باشه روزی به پات بمیرم
اشکهام به لبخند تبدیل میشه
اگه یه بار ببوسمت
و لبخندهام دوباره به اشک
فقط اگه ببینم خیال رفتن داری
اما بدون دوستت دارم
از پشت این همه فاصله
از پشت این همه حرف
دوستت دارم تا بی نهایت عشقم

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:57 | نویسنده : ریحانه |
خوش به حال اسمان 

 

هر روز خورشید به دیدنش میرود برای وداع با ماه

هر شب ماه میاید به دیدنش برای وداع با خورشید

اری ماه برای خورشید خورشید برای ماه 

اما...

در قلب اسمان.....rrr


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:56 | نویسنده : ریحانه |
ماه چشمانش را بست و خورشید سلام داد...روزی جدید اغاز شد 

گل ها مثل همیشه سرشان را بالا اوردند

اما ....

هر روز یکی از گل ها با جهان وداع میگفت

لحظه ی غمگینیست اخر دنیاســـــت

هیچ گلی نیست ...زیبایی نیســـت

اری خدارا شاکرم که تا وقتی بودم برایم گل میفرستاد

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 8:55 | نویسنده : ریحانه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.